• " Uluyama Türk Japon Kültür Derneği "

Aikido

Aikido

Aikido

www.Aikidobursa.org

Aikido en yeni ve en az bilinen savunma sporudur. Aynı zamanda şiddet taşımayan savunma sporu olarak tanımlanabilir. Dövüş sporlarıyla ilgili olanlar için bu tanım çelişkili durabilir. Çünkü farklı dövüş sporlarını tanıyanlar için kulakları tırmalayan çığlıklar, acılı vuruşlar akla gelmektedir. (Kung fu - Karate- Judo vs.) Saldırganı ona hiç bir hasar vermeden etkisizleştirmeye odaklanan bir savunma sporunu düşünmek zordur. Aslında en büyük zarar iyi bir Aikido?cuya saldırma hatasına düşmüş kişinin egosuna olacaktır.

Aikido; kendini savunmanın ve taktik bilimi olmanın ötesinde bireyin tam entegre bir insan olarak ortaya çıkabilmesi için ruhu mükemmelleştirmenin, vücudu ve aklı güçlendirmenin, bireyin fiziksel ve zihinsel gücünü birleştirmenin yoludur. 
Aikido bükme ve fırlatma tekniklerinin kullanılması ve saldırganın gücünü ve hamlelerini ona karşı kullanılmayı amaçlaması bakımından, bir çok dövüş sanatından ayrılır.Ayrıca karşı tarafın sizi tutmasına, sarsmasına, itmesine, vurmasına izin vermeden onu ekarte edebilecek şekilde kendinizi savunmayı ve tekrarlanan ataklara cevap verebilmenizi amaçlar ve uygulamaya sokar. Bu sistemde ayrıca yaşamsal sinir merkezlerine baskı yapmakta yer alır. Aikido tekniklerinin bir çoğu öldürücü olabilir. Aikidoda karşı tarafın üzerinde üstünlük sağlamak için kişinin özellikle eksiksiz bir zihinsel sakinliğe ulaşmasının ve kendi bedeni üzerinde denetim kurmasının önemi vurgulanır. Daha başka uzak doğu dövüş sanatlarında olduğu gibi, efendiliği ve saygıyı geliştirmek aikido eğitiminin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 
Aikidoda uygulanan ana oyunlar aşağı yukarı 14.yy da Japonya'da ortaya çıkmıştır. 20 yy. başlarında bunlar Japon dövüş sanatları ustası MORİHEİ UESHİBA nın çabalarıyla, bu günkü biçimine dönüştürüp sistemleştirmiştir. 
Aikidoda saldırı hamleleri yer almaz. M. UESHİBA''nın öğrettiği biçimiyle aikido o kadar kendini korumaya yöneliktir ki, başlangıçta öğrencilerin kendi aralarında karşılaşma yapmasına bile izin verilmiyordu. Çünkü saldırı aikidonun felsefesine aykırıdır. 
Aikido Japonca üç heceden oluşur. Ai; harmoni, (uyumlu hareket etme) ki; ruh, düşünce, akıl evrensel enerji do; yol. Aikido evrensel enerji ile uyumun yolu, başka bir bakış açısı ile aikido, saldırganın sizi sarsmasına yada vuruşuna başlamasına imkan vermeden uygulanan savunma sanatıdır. Aslında ideal olanda; saldırı tamamen uygulanmadan nötralize edecek şekilde saldırganın duruşuna ve hareketlerine duyarlı olmaktır. 
O SENSEİ MORİHEİ UESHİBA' nın da anlattığı gibi dövüş ve savaş insanları kesinlikle mahvedebilir. İnsanları ihtiyacı olan çekişme değil, uyum ve teknikleridir. İstenilen savaş sanatı değil barış sanatıdır Aikidonun nihai hedefi kişi sel transformasyondur. 
Aikido her alanda insanın içinde bulunan potansiyelini dışarıya çıkartmasına yardım eden içsel bir olgudur. Aikidoda belli bir yaş, cinsiyet ya da fiziksel güç sınırı ya da gereksinimi yoktur. Her yaşta bayan,erkek ve çocuklar yapabilir.Dövüş sanatları dünyasının dışındaki gerçek hayata da uyabilme potansiyeli çok büyüktür. Çünkü ulaşılacak yer; kendini keşfetmek, ruhu ve zihinsel gücü vücut ile hormonize etmektir. Esneklik ve kas gelişiminin, artışı eğitimin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır 
MORİHEİ UESHİBA barış sanatını akıl ve beden disiplinini sağlayan saldırganlığı dindiren, arkadaşlı, aşkı, zekayı ve korkusuzluğu besleyen ve büyüten bir sanat olarak öğretmiştir.

Aikido Nedir? Yapmak Ne Fayda Sağlar?

  

Genelde Aikido üzerine bir düşünce veya yorum olduğu zaman bu tarz soruları sık sık duymuşuzdur. Nasıl tanımlanması herkese göre değişik olabilir. Bakış açılarımızın farklılığı Aikido?yu ve faydalarını anlatırken de kendini gösterebilmektedir. Her Aikido çalışanın Aikido hakkındaki düşüncesi aynı olmasa da özünde bir olan açıklaması vardır. Birçok insan bir amaca ulaşmak veya ruhsal beklentilerinden dolayı Aikido?ya başlamaz.

Tanımlamak kolay olmasa da yapıldığında ve öğrenildiğinde kendisini tarif etmeye başlar Aikido.

Aİ = Uyum     Kİ = Evrensel Enerji     DO = Yol

Jiu-Jitsu?dan oluşturulmuş bazı fırlatışlar ve eklem kilitleri ile Kenjutsu?dan esinlenen atışlardan meydana gelmiştir. Yumruk ve Tekmeye odaklanmaz. Rakibin enerjisini kullanarak kontrolünü ele geçirirsiniz ve uzaklaştırırsınız.

Aikido yalnızca kendimizi korumak için yapılan bir şey değildir. Elbette bir saldırı karşısında kendimizi korumak zorunda kalmalıyız. Ama amaç kavga etmek değil, Aikido?nun asıl anlamının ne olduğunu anlamaktır.

Aikido manevi bir aydınlanma,  zihinsel bir sıhhattir. Aikido evrendeki güce uyum sağlamaktır. Kavga etmek Aikido?nun felsefesine aykırıdır. Kavga egomuzu daha da güçlendirir. Gerçek anlamda güçlü olmak için kişinin öncelikle kendisini yenmesi, benliğine hakim olması ve gereksiz gururdan arınması gerekir. Aikido çalışan kimse karşısındaki insanın da sorumluluğunu üstlenir. Aikido?daki asıl rakip kendi egomuzdur. Egomuzu bastırmayı yani kontrol altına almayı öğreniriz. Başkalarına karşı son derece dikkatli olmak ve olası saldırılara karşı hazır bulunmak çok önemlidir. Aikido evrensel enerjinin hareketidir. Şiddet karşısında uyum ve yumuşaklık gösteren bir sanattır. Aikido şiddeti barışa çevirme sanatıdır.  Eylemlerimizi kontrol altına alarak bizi kendimizle barıştırır. O Sensei?in dediği gibi.?Düşmanı saf dışı bırakmak değil, dünyaya barışı getirmek ve insanlığı tek bir aile olarak görme yoludur. Aikido?nun özünde yatan şey kendimizi evrenin akışıyla uyumlama ve yine kendimizi evrenle bir hale getirmektir?.

Aikido?da sürekli ruhsal ve bedensel olarak bir eğitim vardır. O sevginin gerçek halidir. Tüm varlıkları sevmeye ve onları korumaya yöneliktir.

Aikido ruh ve beden gelişiminin estetikle birleşmesidir. Fiziksel ve ruhsal olgunlaşma yoludur. Aikido ile teknikler yapılarak beden ve zihin eğitilir ve benliğimiz gelişir. Hareket ve dinamiklik önem kazanır. Doğru nefes almayı öğretir. Aikido çalışılarak sezgiler ve duyular geliştirilir.

Aikido?da amaç tekniği, ruhu ve zekayı geliştirip her üçünün koordinatlı olarak çalışmasını sağlamaktır. Zihinsel ve bedensel stratejimizi geliştirir Aikido ve olaylara değişik bakış açısından bakmamıza yardımcı olur. Dengemiz güçlenir. Beklenmeyen bir durum karşısında daha çabuk ve doğru tepki verebilmemizi sağlar.

Aikido?nun özündeki prensipler diğer insanlarla olan ilişkilerimize yansır ve onlarla daha iyi bir iletişim içerisinde oluruz. Doğa?ya karşı gelmeden, savaşmadan ve şiddet kullanmadan uyum içerisinde yaşamayı öğretir bize Aikido. Hissetmenin ve uyumlu olmanın yoludur. Bize karşımızdaki kişiye sabır göstermeyi, onu dinlemeyi ve anlamayı, kendimizi ifade etmeyi öğretir. Her şey böylelikle daha kolay olur ve barış ortamı kendini gösterir. Günlük yaşantımızda sakin, stressiz, neşeli biri olurken güçlüklerle daha çabuk ve akılcı bir biçimde çözüme ulaşabilecek bir hale getirir bizi Aikido.

Aikido?daki sıkı çalışma, disiplin ve sonsuz teknikler bu sanatın bir savaş sanatı olduğunu açık bir şekilde gösterir ve bu durum Aikido?yu tanımayan bir kimseye ürkütücü gelebilir ve onu çelişkiye düşürür. Peki ama savaşmanın ve şiddetin yanlış olduğunu anlatan bu sanat, bakıldığında  neden kendini savaş şeklinde gösteriyor? ?Öyle bir savaş ki herkes kazanıyor? demekte ne anlam gizlidir?

Dünya?daki bazı Aikido Eğitmenleri Aikido?da tekniklerin öğretiminde disiplinli bir çalışmayı öngörürler. Tekniklerin sürekli bir tekrarı ve düzgün beden duruşunun oturması ile ileride Aikido?nun zamanla anlaşılacağı ve prensiplerinin benliğimize o zaman yerleşeceğini anlatır. Bu durum zamanla bizim diğer insanlar ve çevre ile olan ilişkilerimize de yansır. Yani prensipleri hemen anlamaya çalışmak yerine prensiplerin terimleri ile uğraşırız. Teoride bu doğrudur. Bunun iyi bir öğretme ve öğrenme metodu olduğu doğrudur. Bu durum feodal zamanlardan kalmış olup amacı iyi,  yetenekli öğrencileri aşırı agresif ve yanlış yönlendirilmiş öğrencilerden ayırmaktı. Günümüzde bu değişmiştir. Önceleri Dojo?lar bir manastır niteliğinde olup öğrenciye yemek ve yatma imkanı da sağlamakta idi. Öğrenci yıllarını burada geçirir ve birçok insan için dışarıdan bakıldığında o öğrencinin hayatının orada güçlüklerden ve fakirlikten kurtulmuş, sığınacak bir yer bulmuş düşüncesi oluştururdu.

Günümüzdeki modern öğrenci kendi duyguları ile yolunu ve yönünü bulmak için kendini geliştirme gayreti içindedir. Daha çok iç dünyası ile baş başa kalarak sorunların çözümüne daha çabuk ulaşabilmektedir. Günümüz Aikido çalışanları dojoya iyi bir döğüş ustası olmak için değil, kendi içlerindeki çatışmalarını kontrol altına alıp düzenlemek için gelmektedirler.

Bu durumda Aikido?nun özü kendini çabuk gösterebilmektedir.

Bu yüzden öğrencilere prensiplerin açıklanmasından yana olan görüş günümüzde ağırlık kazanmaktadır. Daha sonra teknik ve hareketlerin öğrenilmesi ile bu teknik ve hareketlerin ana prensipler ile ilişkilerinin ne olduğuna bakılmalıdır. Aikido?ya yeni başlayanlara Aikido?nun bir sevinç ve iyi bir duygu hali vermesi önemlidir. Her çalışma arası ve sonrası insanın bedenindeki his ve ruh hali kendini keyif almış durumda gösterir. Böyle olunca insanları Aikido çalışmaya motive etmek yeterli olmaktadır. Zamanla her yaşta ve cinste Aikido çalışan, kendi farkındalığının, içsel ve dışsal sorunlarla rahat baş edebilmenin bilincine varır.

Kısacası Aikido sonsuz açıklamalar barındırır kendi içinde. Peki ama Aikido gerçekte nedir?

Çalışın, o kendisini anlatır?

 

www.aikidobursa.org