• " Uluyama Türk Japon Kültür Derneği "

Daikin Sponsorluğunda İkebana Gösterisi Yapıldı

Daikin Sponsorluğunda İkebana Gösterisi Yapıldı

Daikin Sponsorluğunda İkebana Gösterisi Yapıldı

  • 25 / 07 / 2018

“花を活けるときは、花のように伸び伸びと“無心”でありながら、けれど“全て”になる

   “活花では、花は現在を、蕾は未来を、種は過去を象徴する”

 活花

 活花は生活スタイルの1つです。心の旅であります。心に、また眼に、且つ又精神に届く;精神の生活です。活花は趣味であり、単なる手作業ではなく心の内面の旅なのです。その瞬間の生活を表現します。人がより崇高な精神を身につけることを目標にします。“それまでは気が付かなかった価値観を見出し、愛しみの感情を湧き起こす活花、それは心の内側に戻り、自分自身を改めて知る一つの旅なのです。

 活花は、花を活けるという伝統芸術であり、花に命を与えるという意味があります。独自の歴史があり奥が深い活花は、沢山の学校や学習の場に普及し知られています。

 花を活けるこの芸術では、生花だけでなく、葉や、乾いた花も使われます。全ての花にそれぞれの示すシンボルがあります。あるものは空、あるものは人、あるものは感情を表します。また、このシンボルは独自の摂理を持っています。

 活花については、学校で沢山の流派の技法が教えられています。この技法の一部には大胆、豪華なものもあり、一部ではシンプルなものもあります。ですが、全てに共通して通じる精神とメッセージが含まれています。活花は、ただ目で見るものではなく、心の目を通して観ることが必要なのです。

 2017525日に、イスタンブールの日本総領事の夫人である、江原しづえさんが講師として指導くださった、活花発表会が 行われました。伝統芸術としての活花の歴史の概要を始めに、活花のスタイル例6種類が披露されました。その後には、参加者が日本伝統文化の活花を体験する機会もありました。

 

“ İkebana yaparken kırlardaki çiçekler gibi tasasız, kaygısız bir “hiç” ama yine de “her şey” oluruz.”

 

İKEBANA’ da çiçekler şimdiyi, tomurcuklar geleceği, tohumlar geçmişi simgeler.”

 

Ikebana

İkebana bir yaşam biçimidir. Ruhsal bir yolculuktur. Hem akla, hem göze,  hem de ruha hitap eder; ruhun yansımasıdır. İkebana bir hobi, bir el uğraşından ziyade bir içsel yolculuktur. Anın yaşanmasıdır. İnsanın daha dingin bir ruha sahip olması amaçlanır… Daha önce farkında olmadığımız bir takım değerleri görüp, onlara gerekli kıymetleri vermemizi sağlar .. İkebana,  içimize geri dönüp, kendimizi tekrar tanımamızı sağlayan bir yolculuktur..

Geleneksel çiçek düzenleme sanatı olup, çiçeklere hayat verme anlamına gelmektedir. Kendine ait bir derinliği ve tarihi olan İkebana birçok okulu ve ekolü bünyesinde barındırmaktadır.

Çiçek düzenleme sanatında sadece çiçek değil, yaprak, sararmış çiçekler de kullanılır. Her bir çiçeğin farklı sembolü vardır. Kimi göğü, kimi insanı, kimisi de duyguları ifade eder. Ve bu sembollere dayalı kurallardan oluşmaktadır.

İkebana okullarında birçok teknik öğretilmektedir. Bu tekniklerin bir kısmı çok abartılı, kimisi de sadedir. Hepsinin ortak noktası bir mesaj içermesidir. Bir İkebana’ya sadece gözlerle değil, gönül gözüyle de bakmak gerekir.

         25 mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da Japonya Başkonsolosu eşi Sayın Shizue  Ehara’nın eğitmen olarak katıldığı İkebana Gösterisi gerçekleştirildi. İkebana’nın kısa tarihinden bahsedilerek, 6 ikebana stilinden örnekler sunuldu. Daha sonra izleyicilerde geleneksel Japon kültürü İkebana’yı deneme şansı buldular.