• " Uluyama Türk Japon Kültür Derneği "

Dernek Tüzüğümüz

Dernek Tüzüğümüz

Dernek Tüzüğümüz

  • 30 / 07 / 2018

DERNEĞİN ADI VE YERLEŞİM YERİ:

Madde 1

Derneğin adı ULUYAMA TÜRK-JAPON KÜLTÜR DERNEĞİ ve yerleşim yeri Bursa'dır.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

Madde 2

A) Derneğin amacı: XIX.YY. dayanan bir geçmişe sahip Türk-Japon münasebetlerini kültür ve sanat yönünden zenginleştirmek.

B) Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri:

 Dernek çalışma konu ve biçimleri arasında yer alan aşağıda yazılı hususları gerçekleştirebilmesi için öncelikle izine tabi faaliyetler açısından ilgili Bakanlıklar ve Kuruluşlardan izin alır.

          a) Türkiye'ye gelecek Japon temsilci ve turistlerine Türkiye ve Türkler hakkında olumlu izlenimler elde etmelerini sağlamak amacıyla her alanda danışmanlık ve rehberlik yapmak.

          b) Türkçe ve Japonca?nın aynı dil grubuna mensup olmaları ve gramer yapılarının birbirine çok benzemesi nedeniyle, Türkler için öğrenilmesi çok kolay olan Japonca?nın Türkiye?de yaygınlaşması için çalışmalar yapmak, Milli Eğitimden izin alınarak kurslar düzenlemek , gerekirse Japonya?dan Japonca öğretmenleri temin etmek, orijinal kaynaklar elde edip zenginliği sağlamak. Ayrıca kurulacak bağlantılarla Türkiye?de Türkçe öğrenmek isteyen Japonlara, Türkçe öğrenim hizmetinde bulunmak için gerekli çalışmalar yapmak.

          c) Üniversitelerarası bağlantılar kurarak, karşılıklı misafir öğrenci değişiminde bulunmak için gerekli çalışmalar yapmak. 

d)Japonca'ya, Japon kültür ve sanatlarına ve özellikle disiplin sanatlarından Aikidoya ilgi duyan Türklere hizmet amacıyla, kanunlar ve uluslararası düzenlemeler çerçevesinde, yurt çapında şubeler, vakıf veya vakıflar, ortaklıklar, yardımlaşma sandıkları kurmak, dernek amaçlarına uygun olarak kurulmuş veya kurulacak vakıflara üye veya ortak olmak, derneğin ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek, masraflarını karşılamak veya azaltmak maksadıyla; yurtiçinden, yurtdışından, resmi veya özel, tüzel veya gerçek şahıslardan, mesleki kuruluşlardan gelecek teknik, sportif, bilimsel, eğitsel ve benzeri amaçlı her tür maddi, manevi, nakdi veya ayni yardımları, şartlı şartsız vasiyetleri, bağışları kabul etmek, ticari işletme, misafirhane, kültür merkezi, lokal kurmak, eğitim-öğretim ve sportif faaliyetler için dershane, kurs, yurt, spor salonu, spor sahası, spor tesisi veya sosyal tesis kurmak, kiralamak, açmak ve işletmek, gerek dernek merkezinin veya şubelerinin bulunduğu yerlerde, gerekse bunların haricindeki yurtiçi ve yurtdışında uygun görülen yerlerde, her türlü uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel kurs, sergi, konferans, seminer, panel, toplantı, temsil, gezi, festival, fuar, sınav, gösteri, dinleti, konser, slayt ve film gösterimi ve benzeri faaliyetleri, tek başına, şubeleri aracılığıyla veya benzer amaçlarla kurulmuş resmi veya özel, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla birlikte organize etmek, düzenlemek, dernek amaçları doğrultusunda çalışacak sporcu, idareci, eğitmen ve benzerlerinin eğitimi konusunda destek sağlamak, eğitimlerinin tamamlanması konusunda çalışmalar yapmak, bu konularda eğitimli, yetişmiş, bilgili yerli ve yabancı şahıslardan yararlanmak yurt dışından veya yurt içinden dernek faaliyetlerine yardımcı olmak üzere konusunda uzman kişilerle temasta bulunmak, yapılacak faaliyetlere katılımlarını sağlamak, masraflarını ve ücretlerini karşılamak veya karşılattırmak, Japon kültür ve sanatlarının ve özellikle Aikido?nun yayılması, sevdirilmesi, geliştirilmesi, özendirilmesi ve kurallarına uygun disiplinli bir şekilde yapılması için gerekli çabayı göstermek, bu uğurda maddi, manevi ödüller koymak, üyelerinden uygun görülenleri eğitim, gösteri, seminer,sınav, konferans, inceleme, araştırma, geliştirme veya benzer maksatlarla yurtdışına göndermek, dernek amaçları dahilinde yurtdışına gidecek üyelerine maddi-manevi destek olmak, uluslararası faaliyette bulunmak, dernek amaçlarına uygun ve benzer amaçlı yurtiçi ve yurtdışında bulunan resmi veya özel tüzel kişiliği bulunan kuruluşlara üye olmak, katılmak, gerektiğinde üyelikten ayrılmak, yurtiçinde ve yurtdışında benzer amaçla kurulmuş kulüp, dernek veya vakıf gibi kuruluşlara her tür yardım veya bağışlarla destek vermek, işbirliği yapmak, temaslarda bulunmak, ikametgahı, amaç ve hizmetleri için her türlü menkul ve gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, bunlar üzerinde her tür hakları koydurmak, işletmek, her tür inşaat yaptırmak, bu maddede sayılan ve derneğin amaçlarına uygun görülen her tür faaliyetlerin düzenlenmesi, ve kanunlar veya diğer hukuki düzenlemeler çerçevesinde gerekli izin, başvuru, tescil, yayım, kayıt gibi işlemleri yönetim kurulu veya yönetim kurulu tarafından kurulacak, yetki verilecek veya görevlendirilecek şube, komisyon, alt komisyon, çalışma grubu ve sair alt organlar aracılığıyla yürütmek.

           e) Japonya'ya gidecek olan temsilci ve iş adamlarına Japonya hakkında gerekli bilgileri verip , istedikleri takdirde kısa bir zamanda kullanabilecekleri pratik Japonca öğretmek.

           f) Japon kültür ve sanatını , gelenek ve göreneklerini içeren Japon haftasını düzenlemek.