• " Uluyama Türk Japon Kültür Derneği "

Kişiler Arasında Duygusal Banka Hesabı

Kişiler Arasında Duygusal Banka Hesabı

Kişiler Arasında Duygusal Banka Hesabı

  • 10 / 07 / 2007

KİŞİLER ARASINDA DUYGUSAL BANKA HESABI

İki kişinin arasında güvenç ve inanç duygusal banka hesabı olarak düşünülebilir. Eğer birbirlerine güven yüksekse hesaptaki mevduat yüksektir, eğer kişiler birbirine güvenmez ve inanmazlarsa o zaman hesap boşalmış demektir. İki kişi arasında duygusal hesap küvetliyse ve ağzına kadar doluysa bu iki kişi arasındaki bazı hatalar çabucak halledilebilecek , üzerende durulmayacak her iki kişi arasındaki duygusal hesap boşalmışsa, bu kişiler söyledikleri her söze dikkat etmek zorundadırlar,her an yanlış anlama ve kavga baş gösterebilir.

Eğer duygusal hesaba devamlı yatırımlar yapılarak banka hesabı beslenmezse zamanla harcananın yerine yenisi konmayacağı için hesap biter ve olumsuza doğru çalışmaya başlar. Eş ana,baba,kardeş,çocuk,iş ortağı,arkadaş gibi sürekli ilişki içinde olduğumuz insanların hesabına yatırım yapmayı hatırlamak,bilgeliğe işaret eder. Bu çiçek alma iyi bir davranıştan sonra teşekkür etme, özel günlerde bir hediye almayı hatırlama gibi hesaba sürekli yatırım yapma bilinci önemlidir. Birçok arkadaşlıklar da evliliklerde, ilişkilerde bu bilinç maalesef zamanla kaybolur .

Bankaya para yatırma ve çekme gibi, ilişki hesabına olumlu, duygusal yatırımlar yapma kavramı karı koca ilişkisinde olduğu kadar,çocuklarla kurulan ilişkide de geçerlidir. Günlük yaşam duygusal hesaptan sürekle yavaş yavaş çekmeler olur; Ama bu çekilenlerin yerine ufak ufak yatırımlar yapılıyorsa çekilenler oka dar etkili olmaz. İlişkilerinde duygusal banka hesabını sürekli dolu tutmaya özen gösteren kişilerin ilişkileri olumlu yönden gelişmeye devam eder.

DUYGUSAL HESABA YAPILABİLEN ALTI TÜR YATIRIM

Kişilerin duygusal banka hesabına altı tür yatırımları olabilir. Bunlar (1) Kişiyi anlama (2) Küçük şeylere dikkat etme (3) Verilen sözü tutma (4) Beklentileri açıklığı kavuşturma (5) Kişisel bütünlük gösterme ve (6) Hata yapınca özür dilemedir.

1.Kişiyi anlama. Kişiyi gerçekten anlamaya çalışmak yapıla bilinecek en önemli yarımdır ve diğer bütün yatırımların temelini oluşturur.Bir kişiyi anlamadan, onun için neyin önemli olduğunu anlamak olanaksızdır. Sizin için önemli olan diğer insan için ufak bir ayrıntı olabilir. Sizin için önemsiz bir ayrıntı diğer insan için çok önemli bir konu teşkil edebilir. Çocuklarla ilişkilerimizde genellikle bu yönleri unuturuz işimiz arasında çocuk gelir bizden bir şey istir, bizim için önemli işin arasında çocuğun istediği bize çok ufak bir ayrıntı olarak gözükür ama çocuk için önemli bir konudur.

Bu ilişki içinde neyin iyi bir yatırım olacağını çoğu kere kendi düşüncelerimiz çerçevesinde bir karşıdakine yansıtırız. Bizim için önemli olan onun içinde önemli olacağını düşünürüz . Kişi bizden küçükse, biz küçükken bizim için önemli olanı zannederiz .

Size davranılmasını istediğiniz gibi başkalarına davranın.Sözü şuan konuştuğumuz bağlam içinde,başkaları tarafından anlaşılmak istediğiniz gibi, başkalarını anlamaya çalışın demektir. Çok çocuklu başarılı bir anne, anne olarak başarısını neye borçlu olduğu sorulduğunda çocuklarımın hepsine aynı u muameleyi yapamam; içlerinde bulundukları kendi durumlarına göre muamele ederim; böylece hepsine aynı sevgiyi göstermiş olurum demiştir.

2.Küçük şeylere dikkat etmek.Ufak yardımlar,nezaket,düşünce büyük sonuçlar verir.Ufak nezaketsizlik kabalık saygısızlık ve ilgisizliğin olumsuz önemli sonuçlar olabilir. Özellikle kişinin kendini güçlü hissetmediği yeni durumlarda gösterilecek nezaket ve iyi muamele son derece etkili olur. Bu nedenle bir ülkenin hava alanlarında gelen turistleri ilk gören görevlilerin davranışları büyük önem taşır.Bir yabancı ülkeye gelen kişi, o yörenin dilini,yasasını, Geleneklerini bilmediği için günlük yaşamındaki denetimini kaybetmiştir ve bu nedenle kendini günlük çevresindeki gibi güçlü hissetmez. Kaygısı yüksektir bu yeni ortamda edindiği ilk izlenimler o ülke kültür ve hakkındaki temel izlenimleri olarak aklında kalacaktır. Bu nedenle hava alanında görevlendirilen kişilerin özellikle gelen yolcuların pasaport işlemini yapan polislerin özel kurslardan geçerek bilinçlenmesinde büyük yarar vardır.

3.Verilen sözü tutmak. Verilen sözü tutmak banka hesabına önemli bir yatırım,tutmak ise hesaptan büyük miktarda çekiştir. Ana ve babaların bunun çok farkında olmalıdır.Verilen sözün karşıdakine önem derecesine göre, size olan güvenleri artacak yada kaybolacaktır.

4.Beklentileri açıklığa kavuşturmak. Ne yapılacağı,nasıl yapılacağı ne zaman yapılacağı konularındaki beklentiler açıklığı kavuşturulmazsa farkı beklentilerin olması, kişilerde umut kırıklığına açar baba,arkadaş,meslektaş,doktor öğretmen gibi farklı roller vardır; bu rolün gerektirdiği sorumlulukları bilinçli olarak yerine getirmek yada getirmemek kişiler arasındaki çoğu soruların temelinde yatar kim neyi,ne zaman, nasıl yapar'ın açıklığa kavuşturulması gerekir. Aksi halde yanlış anlamalar umut kırklıkları ve gönül kırklıkları ortaya çıkar.

Örneğin evlilikte birçok beklentiler ifadeleri edilmemiş söz ifadeleridir ve her iki tarafın bildiği kabul edilir. Bunun gibi kurulan her ilişkide beklentiler olmaz ve bu nedenle beklentiler farkına varıp onları açıklığa önemlidir.Başlangıçta beklentileri açıklığı kavuşturmak gerçekten cesaret işidir sanki arada hiç fark yokmuş gibi hareket etmek daha kolaydır. Ne var ki il başlarda gösterilen bu cesaret, daha sonra ilişkilerin sağlıklı olmasıyla ödüllendirilir.

Türk toplumunda evlenen iki gencin aileleri yani kız tarafı oğlan tarafı bu yeni ailenin mutluluğunu yaralayacak ölçüde birbirleriyle ilgili beklentiler geliştirirler; ne zaman elimizi öpecekler onlara getirdiği (kız yada oğlan tarafına) hediyemi daha pahalıydı, yoksa bize getirdiğimi? Geçen ay olara iki defa gittiler , bize sadece bir defa geldiler türünden beklentiler nedeniyle kısa süre sonra kız ve erkek tarafı gerginlik ve küsme kendini gösterir. Bu tür ilişkilerde beklentiler dizisi o kadar uzun ve karmaşıktır ki , eninde sonunda mutlaka beklentiler'den biri yerine getirilemeyecektir. Kanımızca Türkiye deki yeni ailelerin bu insafsız durumdan kurtulmalarının bir tek yolu var: Evliliğinizle ilgili size empoze edilen kalıpların etkisinden bilinçli olarak kurtulup, yeni kurduğunuz evliliğin sınırlarını kendi beklentileriniz çerçevesinde oluşturmanız; yani kalıplanmış insan oluşturmanı; yani kalıplanmış insan olmaktan çıkarak gelişmiş bir aile paradigmasını kabullenmeniz gerekir.

5. Kişisel bütünlük. Kişisel bütünlük yani duygu , düşünce ve davranışı arasında tutarlılık göstermek güvenç ve inanç yaratır ve birçok yatırımının temelini oluşturur iki yüzlü olan kişiye kimse güven duymaz. Dürüstlük ve bütünlük arasında fark vardır ; dürüstlük olanı olduğu gibi söylemektir. Bütünlük (integrity) ise düşündüğü gibi konuşan, verdiği sözü tutan , konuştuğu gibi davranan kişinin özelliğidir.

Çevresinde olmayan kişilerin arkasından konuşmak bütünlüğe karşıdır. Böyle bir kişi zamanla herkesin güveninin kaybeder. Yüzüne iyi,arkadan kötü konuşan kişi iki yüzlüdür. Dayanışma paradimi içinde bütünlük şudur: Herkese aynı ilkeler çerçevesi ilkesinde davranırsın; bu davranış kişiye bağlama göre büyük değişiklikler göstermez. Bu güven doğurur Dedikodu başkalarının sırını söyleme kişinin karaktersizliğini ortaya koyar ve ona duyulan güveni yitirir.

6.Hata yapınca içtenlikle özür dile.Hata yaptığımızın farkına vardığımız zaman özür dilemeyi, hatamızı kabul etmeyi bilmeliyiz. Evet yanıldım özür dilirem gibi samimi olarak özür dileyen kişi kendine güvenen ve iç zenginliği olan kişidir.Bütün değerinin başkalarının kendine verdiği değerde arayan kalıplanmış birey kolay kolay özür dileyemez . Özür dilerse diğerlerinin kendisini zayıf göreceklerinden ve bu zayıflığından  yararlanacaklarından korkar.

İnsanlar hataları affederler, çünkü hataları genellikle zihnin yaptığı düşünüş, görüş ve algılama yanılgılarından kaynaklanır. Ne var ki kalbin bilerek yaptığı kötü niyetten kaynaklanan incitmeler kolay kolay affedilmez.

HENÜZ KENDİ İÇ DÜNYASINDA BAŞARILI OLAMAMIŞ KİŞİLERİN DIŞ DÜNYADA KAZANACAKLARI TOPLUMSAL VE PARASAL BAŞARILARI ALTINDA EZİLİRLER.